Jump to content

Fotoğraf Yarışması:

Haziran katılım burada
Mayıs anketi burada

  • Welcome!

    Register now to access all features. After registering, you can post topics, reply topics, like users content, send private messages.
    This message will be deleted after you register.

Sign in to follow this  
Adem Kazıl

Türkiye - 2022'de Araçlarda Zorunlu Güvenlik Standartları Değişiyor

Recommended Posts

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmeliğin amaçları bakımından, AB/2018/858 Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinde belirtilen tanımlar geçerlidir. Söz konusu tanımlara ek olarak bu Yönetmelikte geçen;

 

Motorlu araçların tüm kategorileri için gelişmiş araç sistemleri

MADDE 6 – (1) Motorlu araçlar aşağıda belirtilen gelişmiş araç sistemleri ile donatılır:

 

a) Akıllı hız desteği.  (Özel ve uygun geri bildirimler sağlayarak sürücünün yol ortamına uygun hızı korumasına yardımcı olan sistemi) 

b) Alkol kilidi kurulum ön hazırlığı. (Motorlu araçlarda satış sonrası alkol kilitleme cihazlarının takılmasını kolaylaştıran standart bir arayüzü)

c) Sürücü dalgınlık ve dikkat uyarısı. (Araç sistemleri analizi yoluyla sürücünün uyanıklığını değerlendiren ve gerektiğinde sürücüyü uyaran sistemi)

ç) Gelişmiş sürücü dikkat dağınıklığı uyarısı. (Sürücünün trafik durumuna dikkat etmeye devam etmesine yardımcı olan ve dikkati dağıldığında sürücüyü uyaran sistemi)

d) Acil duruş sinyali. (Aracın arkasındaki diğer yol kullanıcılarına, araca geçerli yol koşullarına göre yüksek bir geciktirme kuvveti (frenleme gibi) uygulandığını belirten ışıklı sinyal fonksiyonunu)

e) Geri manevrada algılaması. (Geri manevra sırasında öncelikle çarpmayı önlemek amacıyla sürücünün aracın arkasındaki insanların ve nesnelerin varlığından farkında olmasını sağlayan sistemi)

f) Olay veri kaydedicisi. (Çarpışmadan hemen önce, çarpışma sırasında ve hemen sonrasında çarpışmanın kritik parametrelerini ve bilgilerini sadece kaydetme ve depolama amacıyla kullanılan sistemi)

 

Binek araçlara ve hafif ticari araçlara ilişkin özel şartlar

MADDE 7 – (1) Bu Yönetmeliğin ve uygulama mevzuatının M1 ve N1 kategorisi araçlara uygulanabilir olan diğer şartlarına ek olarak, söz konusu kategorideki araçlar ikinci ila beşinci fıkralardaki şartları ve altıncı fıkrada belirtilen uygulama mevzuatındaki teknik şartları sağlar.

 

(2) M1 ve N1 kategorisi araçlar, aşağıdaki iki faza göre tasarlanan ve monte edilen gelişmiş acil frenleme sistemleri ile donatılır:

a) Birinci fazda, motorlu aracın önündeki engellerin ve hareketli araçların algılanması.

b) İkinci fazda, motorlu aracın önündeki yayaları ve bisikletlileri kapsayacak şekilde, (a) bendinde belirtilen algılama kabiliyetinin arttırılması.

(3) M1 ve N1 kategorisi araçlar, ayrıca acil durum şeritte tutma sistemi ile donatılır.  

(4) Gelişmiş acil frenleme sistemleri ve acil durum şeritte tutma sistemleri özellikle aşağıdaki şartları sağlar:

(5) M1 ve N1 kategorisi araçlar, korunmasız karayolu kullanıcılarının korunmasını arttırmak ve çarpışma durumunda olası yaralanmalarını azaltmak amacıyla genişletilmiş kafa çarpma koruma bölgesi ile donatılacak şekilde tasarlanır ve imal edilir.

(6) İkinci ila beşinci fıkralarda belirtilen şartlara göre araçların tip onayına dair tek tip prosedür ve teknik şartlara ilişkin uygulama mevzuatının AB’de yayımlanmasını müteakip bu mevzuat Bakanlık tarafından yayımlanabilir.

 

Lastik basınç izleme sistemleri ve lastikler ile ilgili özel şartlar

 

MADDE 5 – (1) Araçlar, çeşitli yol ve çevre koşullarında herhangi bir lastikte basınç kaybı meydana geldiğinde sürücüyü uyaracak araç içi uyarı verme yeteneğine sahip hassas bir lastik basınç izleme sistemi ile donatılır.

(2) Lastik basınç izleme sistemleri, düşük lastik basıncında sıfırlama veya yeniden kalibrasyonu önleyecek şekilde tasarlanır.

(3) Piyasaya arz edilen tüm lastikler, Ek-II’de listelenen ilgili mevzuatta belirtilen güvenlik ve çevresel performans şartlarını karşılar.

 

Otonom ve tam otonom araçlara ilişkin özel şartlar

 

MADDE 11 – (1) Bu Yönetmeliğin ve uygulama mevzuatının ilgili kategorideki araçlara uygulanabilir olan diğer şartlarına ek olarak, otonom araçlar ve tam otonom araçlar aşağıdaki bentler ile ilgili ikinci fıkrada belirtilen uygulama mevzuatındaki teknik şartları sağlar. Bununla birlikte, (c) bendinde belirtilen sürücü müsaitliği/uygunluğu izleme sistemleri ile ilgili teknik şartlar tam otonom araçlar için uygulanmaz. 

a) Sinyalizasyon, dümenleme, hızlanma ve frenleme dâhil olmak üzere, aracın kontrolü için sürücünün yerine geçen sistemler.

b) Araca, aracın durumu ve çevresindeki alan hakkında gerçek zamanlı bilgi sağlayan sistemler.

c) Sürücü müsaitliği/uygunluğu izleme sistemleri.

ç) Otonom araçlar için olay veri kaydedicileri.

d) Örneğin çoklu markalı katarlama için veri alışverişi uyumlaştırılmış formatı.

e) Diğer karayolu kullanıcılarına güvenlik bilgisi sağlayan sistemler.

 

Ek-II’de belirtilen ilgili tarihten itibaren; Ek-II’deki özel şartlara istinaden ve bu şartlarla ilgili gerekçelerle, bu Yönetmelik ve uygulama mevzuatının gerekliliklerini sağlamayan tip onayı mevcut yeni imal edilecek araçlara, AB/2018/858 Yönetmeliğinin 48 inci maddesinin amaçları bakımından uygunluk belgesi düzenlenemez. Uygunluk belgesi tarihi anılan tarihten önce olan belirtilen kapsamdaki tam araçlar anılan tarihten itibaren 12 ay içerisinde satılır ve tescil edilir, tamamlanmamış araçlar ise anılan tarihten itibaren 18 ay içerisinde satılır ve temel aracın tip onay tarihinde geçerli olan hükümler çerçevesinde tamamlanarak bu süre zarfında tescil edilir. AB/2018/858 Yönetmeliğinin 86 ncı maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkra hükümleri saklıdır.

 

Diğer hükümleri 6/7/2022 tarihinde, yürürlüğe girer.

 

Resim Gazere: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/05/20200514-2.htm

Ekler: 20200514-2-1.pdf

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Yeni araçlara, değil mi?

Her marka bunu sattığı her araca uygulayabilecek mi?

Uygulayabilse bile bunlar fiyatı çok arttırır, zaten yüksek olan sıfır araç fiyatları iyice coşar.

Bizim memlekette uygulaması biraz zor bunu.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Elimden geldiğince resmi gazeteden bizi bağlayan yerleri almaya çalıştım fakat yazı çok yoğun meraklısına okumasını öneririm. Özet geçecek olursak Avrupa Birliğinde zaten zorunlu olan donanımlar bize de 2 sene sonra gelecek. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  


Focus Club Türkiye

Bu sitenin işleticisi, bu sitede yer alan bilgi, yazı ve makalelerin doğrudan veya dolaylı olarak kullanılmasından dolayı oluşacak zararlardan sorumlu tutulamaz. Kaynak gösterme kuralına uymak şartıyla, bu sitede yer alan yazı ve makalelerin belirli bir kısmına atıf yapılmasına, link verilmesine izin verilmektedir. Kaynak (canlı link) gösterilmeden yapılan alıntılara ise izin verilmemektedir. Sitemiz, hukuka, yasalara, telif haklarına ve kişilik haklarına saygılı olmayı amaç edinmiştir.
×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Privacy Policy.